Låt oss göra vårt bästa, så att ni kan göra detsamma

Våra tjänster

Vi erbjuder hela sviten av grundläggande redovisningstjänster för små till medelstora företag. Det ger er chansen att leja ut ekonomiarbete för att istället kunna ägna er mer åt det ni själva är bäst på och trivs bäst med.

Redovisning

Ni kan luta er mot oss vid arbetstoppar eller när egna ekonomipersonalen är sjuk, vabbar eller är ledig.

 
Eller hur vore det att permanent lämna över hela eller delar av det löpande ekonomiarbetet? Vi kan nämligen fungera som er egen ekonomiavdelning så att ni får maximalt utrymme att ägna er åt det ni själva gör bäst och gillar.

Bokslut

Håll koll på finansiella läget, utan att behöva lyfta ett finger.

Vi ser till att bokslutet är ändamålsenligt dokumenterat ,komplett upprättat enligt god redovisningssed och levererat i god tid.

Lönehantering

Löner är kostnader. Så även hanteringen av löner. Och i synnerhet hos små verksamheter där någon eller några stackare kan slitas mellan olika uppgifter och ansvar. Där är det extra svårt att hinna med lönearbetet i sig men också att hålla sig uppdaterad inom området. Där är det alltså bäddat för outsourcing.

Vi kan ta över hela eller delar av ert lönearbete, så att alla får sin lön i tid. Dessutom är vi alltid uppdaterade, så att reglerna fortsätter följas även när er verksamhet är på snabb frammarsch.

Affärsrådgivning

Vilken riktning ska vi ta? Fördelar och nackdelar? Risker och möjligheter?
 

Med vår kunskap och erfarenhet så är vi ett tryggt bollplank när ni står inför verksamhetens viktiga vägval. Prata med oss innan ni tar steget, så minskar ni risken att hamna i fällor och återvändsgränder och ökar chansen att lyfta er till nya höjder.

Skattekonsultationer

Det ska bli rätt, och på rätt sätt. Men det är inte givet helt lätt. Rådfråga oss gärna kring skatter och deklarationer – det kan handla om allt från MOSS till blanketten K10.

Vid ett löpande samarbete så kan vi också bevaka alla viktiga datum och se till att deklarationer och inbetalningar kommer in i tid till Skatteverket.

Starta bolag

Står i startgroparna inför en uppstart? Då har ni mycket spännande framför er.

Ta med oss på färden redan från början så kan vi underlätta både er planering, riskanalys och drift så att ni får en smidigare start, snabbare acceleration och större möjligheter att nå och överträffa era mål.

Kom igång

Kom i kontakt med oss

Upptäck hur enkel och smidig er vardag kan bli genom oss!